Je načase se změnit...

Logo - FitOneAcademy

Poradce pro výživu

                8 000,- Kč 

 

Pro koho je kurz určen?

Rekvalifikační kurz Poradce pro výživu je určen všem, kteří se zajímají o zdravý způsob života a chtějí zdravě žít. Kurz je veden jak profesionálními výživovými poradci s mnohaletou praxí, tak odborníky z potravinářského průmyslu.

Obsah kurzu:

Správná výživa je fenoménem moderní doby. Stává se součástí zdravého životního stylu. Nedostatečná informovanost v této problematice vede ke zvyšování počtu civilizačních chorob a metabolickému syndromu.

Absolvent kurzu získá znalosti z oblasti výživového poradenství. Dokáže zhodnotit výživový stav klienta a provést jeho rozbor. Klientovi poskytne relevantní informace v problematice racionální výživy. Na základě získaných informací dokáže zhodnotit a sestavit výživový plán. Kurz je akreditován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

Absolvent zná a dokáže v praxi:

Absolvent je dostatečně vybaven teoretickými znalostmi a bezpečně zvládá praktické dovednosti nutné pro provozování činnosti Poradce pro výživu. Je schopen klientovi poskytnout relevantní informace v problematice racionální výživy.

Absolvent získá znalosti a vědomosti z oblasti výživového poradenství (základy výživy, sportovní výživa, redukční výživa), fyziologie, biochemie, technologie potravin, hygieny potravin, toxikologie potravin, ekonomiky a managementu pro provoz výživové poradny. Umí zhodnotit výživový stav klienta a provést rozbor tohoto stavu. Následně bude umět doporučit nutné úpravy vedoucí ke zlepšení všech výše uvedených entit. Dokáže prakticky sestavit, zhodnotit jídelníček.

Absolvent:

 • Zná základní biologii a fyziologii člověka.
 • Zná základní výživové hodnoty potravin.
 • Zná technologii výroby potravin a zpracování potravin.
 • Zná možnosti provádění analýz výživového stavu člověka.
 • Umí provést analýzu a zhodnocení stravovacích zvyků klienta.
 • Umí stanovit vyvážený výživový plán pro zdravého člověka i pro sportujícího člověka.
 • Zná etický kodex poradce pro výživu a využívá jej ve prospěch klienta.
 • Umí sestavit plán výživy s ohledem na redukci hmotnosti, ustálení hmotnosti či zvýšení hmotnosti.
 • Umí zhodnotit a doporučit správné stravovací návyky včetně využívání potravních doplňků stravy a potravin speciální výživy z hlediska potřeb a vhodnosti pro klienta.
 • Umí doporučit vhodné pohybové aktivity ve vztahu k potřebám správné výživy a zdravotnímu stavu.

Délka kurzu, forma studia:

Kurz probíhá vždy v sobotu a v neděli intenzivní formou po dobu osmi týdnů.

Zakončení:

 • písemný zkouškový test
 • obhajoba závěrečné práce

Všichni studenti, kteří úspěšně složí zkoušky, získají osvědčení o rekvalifikaci Poradce pro výživu, které je podkladem pro případné získání živnostenského oprávnění.

 

Učební materiály jsou zahrnuty v ceně rekvalifikačního kurzu.

 

Pokud jste registrovaní na Úřadu práce, rádi Vám potvrdíme veškeré dokumenty pro získání dotace na Vaše vzdělání.

 

Teoretická výuka: Rezidence Dlouhá 17, Dlouhá 17, 110 00 Praha 1

Sami sobě výživovým poradcem!

Spolupracujeme:

Velke svaly
OlympiaFitness
EnerGym
BikiniFitness
FullSport
Lion Nutrition
Under Armour
Fit-Pro
FitnessMenu
EposTape
BrutalKruháč
Benefit Plus


Buď součástí týmu!